8 stappen richting een feministische economie

door ActionAid

Dit jaar neemt vrouwenrechtenorganisatie ActionAid met een extra hoog geheven vuist deel aan de Women’s March. Klimaatcrisis, zorgcrisis, financiële crisis...het gaat niet goed, en het is de hoogste tijd voor meer feminisme in de economie. Say what?! Ja, je leest het goed: volgens ons wordt er over de hele wereld té veel vanuit masculiene waarden bestuurd en kan het feminisme, dat voor ons de intersectionele strijd voor meer gelijkheid betekent, tegenwicht bieden. Overal ter wereld geldt dan ook: hoe feministischer de politiek hoe meer gelijkheid, kwalitatieve zorg en vrijheid. Willen we dat niet allemaal?

Is het niet gek dat onze wereld al zo lang wordt geleid door idealen die vooral economisch gewin vooropstellen? Wij vinden van wel en pleiten voor het centraal stellen van mens en natuur in ons economisch beleid. Met de verkiezingen in zicht, roepen we daarom politieke leiders op om meer vanuit feministische waarden te regeren. En met feministisch bedoelen we dus: met een intersectionele blik, bewustzijn, verantwoordelijkheid en respect voor elkaar en voor de planeet. Principes die overal ter wereld leiden tot een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren.

De Nederlandse politiek kan via nationaal en internationaal beleid een groot verschil maken voor vrouwen wereldwijd. We vragen politici zich te committeren aan acht specifieke doelen. Als zij hiervan een prioriteit maken, verandert het systeem namelijk van richting en begint de wereld te bewegen naar een sociale, feministische economie.

1. Stel het welzijn van mens en aarde boven winst.
Onze economie is gebaseerd op een traditioneel en masculien model dat winst en economische groei boven alles plaatst. Vandaag de dag is dat vooral de winst van multinationals. Een feministisch systeem stelt het welzijn van de mens en de aarde voorop. Bijvoorbeeld door de waarde te erkennen van wat traditioneel als ‘vrouwenwerk’ gezien wordt. Dat kan door de zorg -die in grote mate bijdraagt aan ons welzijn en onze welvaart- onderdeel te maken van het bruto nationaal product.

2. Wordt koploper in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.
Ontwikkelingslanden dragen het minst bij aan klimaatverandering maar worden er het hardst door geraakt. Stormen, overstromingen, droogte en bosbranden verwoesten het leven van gemeenschappen in het Globale Zuiden. Vrouwen zijn in deze gevaarlijke situatie extra kwetsbaar en kans op armoede en (seksueel) geweld is groot. Zij hebben dan ook veertien keer meer kans om te overlijden tijdens een klimaatramp. Een feministische politiek zet mede daarom hoog in op het halen van klimaatdoelen.

3. Geef vrouwen van álle achtergronden een plaats aan beslissingtafels.​
Net als bij de klimaatcrisis, raakt ook de pandemie juist kwetsbare vrouwen het hardst. Gek dus dat 74% van de crisismanagementteams voor meer dan tweederde uit mannen bestaan. Een feministische politiek zorgt ervoor dat daar waar over zaken wordt beslist die vrouwen aangaat, zij ook meebeslissen. Meer vrouwelijk leiderschap leidt overigens niet alleen tot een betere belangenbehartiging van vrouwen maar van de hele gemeenschap.

4. Pak belastingontwijking keihard aan.
Belastingontwijking door multinationals uit rijke landen als Nederland, kost ontwikkelingslanden gemiddeld 200 miljard dollar per jaar. Als je je bedenkt dat in 2018 wereldwijd 150 miljard dollar werd uitgegeven aan ontwikkelingshulp, dan zie je het probleem. Bovendien schroeft een tekort aan inkomende belasting de BTW op basisgoederen en -diensten op, wat vrouwen verder dupeert. Belastingontwijking betekent ook minder geld voor publieke zorgverlening en de zware zorgtaken die blijven liggen komen voornamelijk bij vrouwen terecht. Een feministisch beleid pakt belastingontwijking aan en implementeert eerlijke belastingen.

5. Maak publieke diensten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.
Publieke voorzieningen worden overal ter wereld chronisch ondergefinancierd, vooral in crisistijd. Opnieuw zijn vrouwen hiervan de dupe. Want als de zorg, kinderopvang en onderwijs wegvalt wordt er naar vrouwen gekeken om deze taken op te pakken. Zo moeten meisjes en vrouwen hun opleiding staken om voor kinderen, ouderen en zieken te zorgen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor hun onafhankelijkheid en veiligheid. De feministische oplossing is het zekerstellen van toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve publieke voorzieningen. Overal en voor iedereen.

6. Pak bedrijven die mensenrechten schenden en het milieu schaden, hard aan. De macht van multinationals is groot. Zij kunnen nog altijd, zonder consequenties, grootschalig mensenrechten schenden en het milieu schaden. Een feministische politiek stelt bedrijven verantwoordelijk voor hun handelen en dwingt internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) af via bindende maatregelen.

7. Stop de financiering van grootschalige landbouw Grootschalige landbouw is goed voor de winst van grote bedrijven, maar slecht voor mens en aarde. Het vult de monden van de westerse consument, maar brengt de voedselzekerheid van de lokale bevolking in gevaar en put de aarde uit. Een feministische economie stelt duurzaam gebruik van land voorop zodat iederéén in de toekomst nog kans maakt op voedsel. ​

8. Stimuleer een sociale energietransitie
De transitie van fossiele naar elektrische stroom is van groot belang voor de aarde. Toch moeten we ook hier rekening houden met mensen. Het winnen van grondstoffen, nodig voor onderdelen van elektrische auto’s en windmolens bijvoorbeeld, gaat gepaard met grootschalige landroof voor mijnbouw, en watervervuiling. De lokale bevolking, met name vrouwen, dragen hier de lasten van. In een feministische economie is de energietransitie een sociale transitie, die ook rekening houdt met mensen.

Ben je benieuwd welke partijen al prioriteit maken van een of meerdere van deze feministische waarden? Ga naar www.echtbelangrijk.orgen check onze ‘Feministische Partijwijzer’ voor een duidelijk overzicht. Hier kun je ook ons manifest ondertekenen voor meer feministische waarden in de politiek.

Dit artikel is aangeleverd door een van onze partners: ActionAid

Stichting WMNL | Stadhouderskade 60 | 1072 AC Amsterdam | info@womensmarchnederland.nl | Steun ons

KvK: 81422237 | IBAN: NL59 BUNQ 2054186627 | Klik hier voor ons privacy statement

Structured content powered by Sanity.io