Met Spark stookt Mama Cash het feministische vuurtje in Nederland verder op

Door Mama Cash

Vijf feministische activisten die bijna 38 jaar geleden rond een keukentafel in Amsterdam zaten, hebben Mama Cash opgericht. En hoewel we vanaf het begin internationaal hebben gewerkt, hebben we ook een stevige geschiedenis van steun aan radicaal feministisch activisme in Nederland. Met de Spark-portfolio, die we eind 2018 hebben opgericht blijven we tijd, energie en middelen inzetten om die wortels te voeden.

Voor Mama Cash is een internationale blik altijd vanzelfsprekend geweest, omdat de krachten waartegen het feminisme zich verzet, immers niet stoppen bij de grens.De groepen die ons wereldwijd inspireren en verrassen, hebben in Nederland ook hun evenknieën. Natuurlijk dreigt in sommige andere contexten meer acuut gevaar, maar ook in Nederland hebben we nog altijd te maken met onder andere seksueel geweld, racisme en ondervertegenwoordiging. Het verzet tegen onrecht verdient overal steun, ook hier in Nederland. Mama Cash kiest ervoor om trouw te blijven aan haar wortels door feministische activisten te steunen die de Nederlandse samenleving transformeren om rechtvaardiger en vreugdevoller te zijn.

Door activisten geleid

Met Spark onderzoeken we hoe je op een goede manier groepen steunt die geen meerjarenplan met begroting hebben, maar wel cruciale ademruimte krijgen door een paar honderd euro.Happy Kinyili, programmadirecteur bij Mama Cash, verwoordt het zo: “We willen met Spark niet alleen de meest gemarginaliseerde vrouwen en meiden in Nederland steunen, maar ook onderzoeken hoe je de scheve machtsbalans in het filantropische veld kunt doorbreken. Want wie bepaalt eigenlijk welk activisme belangrijk en de steun waard is? Dat activisme de vorm moet aannemen van een demonstratie of een protest, en dat een feest niet telt? Hoe zet je centraal wat activisten nodig hebben, in plaats van wat geldschieters logisch en nodig achten? Dit zijn vragen waar Mama Cash al jaren mee bezig is.”

Sinds 2017 heeft Mama Cash 65 Spark-beurzen (€ 96.150) toegekend aan dappere groepen van gemarginaliseerde gemeenschappen in Nederland en de ABC- en SSS-eilanden. Groepen die zich inzetten voor de rechten van vrouwen, meisjes en trans en intersekse personen. Bijvoorbeeld Reframing HERstory Art Foundation, opgericht door Farida Nabibaks uit Suriname, die de muziek- en danstheaterproductie “Schitterende Schaduw” gebruikt om het koloniale verleden van de Nederlandse provincie Gelderland bloot te leggen. Of het antiracistische activisme van Eindje0Filter, een platform dat is opgericht door zes vrouwen in Eindhoven dat radio maakt en (online) events organiseert, om de stemmen van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur te laten horen en de stilte rond onderwerpen als racisme en het Nederlandse slavernijverleden te doorbreken. Al deze groepen zijn geselecteerd door een adviescommissie bestaande uit activisten uit de gemeenschappen die Spark ondersteunt - feministische activisten in Nederland en op de ABC- en SSS-eilanden. De commissie nam de beslissingen over welke criteria het belangrijkst waren, en aan welke onderwerpen en groepen de financiering zou worden toegekend. Uiteindelijk koos de commissie ervoor om die activisten te steunen die op het scherpst van de snede opereren, dringend geld nodig hebben, maar een formeel subsidieproces misschien aan zich voorbij zouden laten gaan als ‘te ingewikkeld’.

IWD in 2021: de verkiezingen

Terwijl Internationale Vrouwendag een dag is waarop we elk jaar onze steun voor vrouwenrechten kunnen organiseren, hebben we dit jaar de kans om onze ambitie voor gerechtigheid en vrijheid te versterken met concrete hulp, via de verkiezingen. Dit jaar kunnen we onze kandidaten vragen hoe belangrijk zij rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen vinden - en kunnen we ervoor zorgen dat degenen die een feministische toekomst steunen, onze besluitvormers worden.

De huidige Nederlandse regering is bekritiseerd vanwege het tolereren van mishandeling en geïnstitutionaliseerde discriminatie en het niet verlenen van gelijke bescherming aan al haar burgers (en inwoners). Voorbeelden van dergelijke recente kritiek zijn onder meer de ‘toeslagenaffaire’ (het recente schandaal over kinderbijslag dat de regering dwong af te treden), ongelijkheid in het onderwijs en racistische profilering door de politie. De reden dat we van sommige van deze problemen op de hoogte zijn, is precies omdat groepen zoals degenen die worden ondersteund door de Spark-portfolio actief zijn. Zij informeren ons en werken eraan om de situatie te veranderen. Mama Cash's missie is om deze dappere groepen de financiering te geven die ze nodig hebben zodat zij ruimte kunnen claimen in de Nederlandse samenleving en door hun werk systemen van onderdrukking en discriminatie kunnen ontmantelen.

Stichting WMNL | Stadhouderskade 60 | 1072 AC Amsterdam | info@womensmarchnederland.nl | Steun ons

KvK: 81422237 | IBAN: NL59 BUNQ 2054186627 | Klik hier voor ons privacy statement

Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

Structured content powered by Sanity.io