Stichting WMNL

Op deze pagina vindt u informatie over Stichting WMNL, de organisatie achter de Nederlandse Women’s March, zoals contactgegevens, namen en functies van bestuurders en financiële verantwoording. Stichting WMNL heeft op het moment van publicatie een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de ANBI status.

Feitelijke informatie

Naam: Stichting WMNL
Rechtsvorm: stichting / non-profit / ideële organisatie
Website: womensmarchnederland.nl
Adres: Stadhouderskade 60, 1072 AC Amsterdam
Contact: info[at]womensmarchnederland.nl

KvK nummer: 81422237
RSIN: 862083795

Bank: Bunq
IBAN: NL59 BUNQ 2054186627
BIC: BUNQNL2A

Directie

June ten Have / Directeur - june[at]womensmarchnederland.nl
Aashna Sewpersad / Zakelijk leider - aashna[at]womensmarchnederland.nl

Corina Markodimitraki / Directie assistent - corina[at]womensmarchnederland.nl

Bestuur

Naomie Pieter / Voorzitter
Dymfke van Lanen / Penningmeester
Enaam Ahmed Ali / Secretaris
Santi van den Toorn / Algemeen Bestuurslid

Allen vervullen hun functie onbezoldigd, dus zonder financiële vergoeding. Wel hebben zij recht op declaraties van gemaakte kosten ten behoeve van de stichting.

Doelstellingen en beleid

Stichting WMNL heeft als doel het zichtbaar maken van (verschillende) vrouwen en hun behoeften, bewustzijn rondom vrouwenrechten creëren/vergroten, een verbindende rol spelen bij het samenbrengen van verschillende groeperingen en organisaties met het doel de gelijkheid en rechtvaardigheid voor vrouwen te vergroten.

Activiteiten

Het organiseren van een jaarlijkse demonstratie
Stichting WMNL organiseert (rondom Internationale Vrouwendag) de jaarlijkse Women’s March in Amsterdam met een podiumprogramma bestaande uit gastsprekers die actuele en urgente vrouwenthema’s uitlichten. De demonstratie en het podiumprogramma zijn door middel van een livestream via onze website en sociale media kanalen te volgen.De Women’s March is het meest bekende project van Stichting WMNL en ontvangt jaarlijks gemiddeld 10.000 tot 15.000 deelnemers. Stichting WMNL streeft ernaar om de komende jaren minimaal hetzelfde aantal deelnemers te trekken. De demonstratie creëert niet alleen bewustwording bij bezoekers maar bereikt ook andere groepen (die in eerste instantie) geen sterke verbinding met onze thema’s voelen door de landelijke media aandacht die er is voor onze jaarlijkse demonstratie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het NOS Journaal, het Jeugdjournaal, NRC en Trouw.

Het organiseren van kennis- en debatgesprekken
Stichting WMNL organiseert het hele jaar door verschillende kennis- en debat gesprekken. Dit in samenwerking met o.a. Pakhuis de Zwijger, Melkweg Amsterdam en Omroep Zwart. Hierbij worden verschillende thema’s aangesneden aan die met vrouwenrechten te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de loonkloof, het recht op abortus, LHBTQ+ kwesties en zichtbaarheid van vrouwen in de Nederlandse politiek. We streven ernaar om minimaal 6 kennis- en debat gesprekken per kalenderjaar te organiseren.

Het aanbieden van informatieve content rondom vrouwenthema’s
Dit doet Stichting WMNL door middel van het maken van informatieve video’s, artikelen, blogs, livesessies en sociale media content over bijvoorbeeld de rechten van sekswerkers, LHBT vluchtelingen en psychische gezondheid.

Een netwerk te creëren en onderhouden dat bestaat uit verschillende vrouwenrechtenorganisaties
Stichting WMNL wil actief nog meer verschillende organisaties uit heel Nederland gaan benaderen om een netwerk te vormen, behoeften en vraagstukken in kaart te brengen en te zorgen voor verbinding en mogelijke samenwerkingen. Dit wil de stichting onder meer doen door het op te zetten van een grootschalige klankbordgroep die in verschillende samenstellingen periodiek kan samenkomen om knelpunten en belangrijke kwesties te bespreken. 

Dit zodat er sprake is van continue kennisuitwisseling en versterking van elkaars positie en doelen. Hiermee zorgt Stichting WMNL voor connectie met en versterking van andere organisaties, oftewel een centraal punt creëren tussen verschillende grassroots-organisaties in heel Nederland. Op deze manieren kunnen mensen die zich willen inzetten voor vrouwenrechten of vrouwenrechten kwesties wil bevechten- op een toegankelijke manier verenigen/mobiliseren om de boodschap verder uit te dragen.

Bestuurders en werkorganisatie

Stichting WMNL kent een beleidsbepalend, adviserend en controlerend bestuur dat vier keer per jaar samenkomt en daarnaast een directie die het (compleet vrijwillige) team van ongeveer 50 vrijwilligers aanstuurt. Het bestuur is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de stichting. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de werkorganisatie binnen de kaders zoals die door het bestuur worden vastgesteld. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de directie gevoerde beleid. De directeur hanteert bij het uitoefenen van haar taak als uitgangspunt de doelstelling van de stichting, die verder is uitgewerkt in de visie en de missie.

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Op dit moment loopt het eerste boekingsjaar van Stichting WMNL nog, gezien de stichting is opgericht op 31 december 2020. Na afloop van deze periode zal er een jaarverslag worden gepubliceerd op de website van de organisatie, evenals een overzicht van de georganiseerde activiteiten in 2021.

Stichting WMNL | Stadhouderskade 60 | 1072 AC Amsterdam | info@womensmarchnederland.nl | Steun ons

KvK: 81422237 | IBAN: NL59 BUNQ 2054186627 | Klik hier voor ons privacy statement

Structured content powered by Sanity.io