Stichting WMNL

Op deze pagina vindt u informatie over Stichting WMNL, de organisatie achter de Nederlandse Women’s March, zoals contactgegevens, namen en functies van bestuurders en financiële verantwoording. Stichting WMNL heeft op het moment van publicatie een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de ANBI status.

Feitelijke informatie

Naam: Stichting WMNL
Rechtsvorm: stichting / non-profit / ideële organisatie
Website: womensmarchnederland.nl
Adres: Stadhouderskade 60, 1072 AC Amsterdam
Contact: info[at]womensmarchnederland.nl

KvK nummer: 81422237
RSIN: 862083795

Bank: Bunq
IBAN: NL59 BUNQ 2054186627
BIC: BUNQNL2A

Directie

June ten Have / Directeur - june[at]womensmarchnederland.nl
Aashna Sewpersad / Zakelijk leider - aashna[at]womensmarchnederland.nl

Bestuur

Naomie Pieter / Voorzitter
Dymfke van Lanen / Penningmeester
Enaam Ahmed Ali / Secretaris
Santi van den Toorn / Algemeen Bestuurslid

Allen vervullen hun functie onbezoldigd, dus zonder financiële vergoeding. Wel hebben zij recht op declaraties van gemaakte kosten ten behoeve van de stichting.

Doelstellingen en beleid

WMNL heeft als doel het steunen van vrouwen (cis/trans/x) en personen die discriminatie ervaren op basis van bijvoorbeeld huidskleur, migratieachtergrond, gender, seksualiteit, religie, nationaliteit etc.; het creëren van gelijkheid en rechtvaardigheid; het bevorderen van inclusie in Nederland; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit doel wil de stichting bereiken door:

  • een jaarlijkse demonstratie te organiseren in de publieke ruimte;
  • andere organisaties die een vergelijkbaar doel hebben te versterken;
  • zich aan te sluiten bij ondervertegenwoordigde gemeenschappen;
  • het ondersteunen van deze groepen bij hun strijd voor gelijkheid, rechtvaardigheid en inclusie;
  • het creëren van dialoog tussen verschillende gemeenschappen om bewustzijn en begrip te vergroten;
  • het faciliteren van educatie en informatie rond onderwerpen als privilege, intersectionaliteit, immigratie, genderidentiteit en gelijkwaardigheid.

Beleid

De vijfde editie van de Nederlandse Women’s March

Gedurende de eerste week van maart 2021 zullen wij een nieuwe editie van de Women’s March organiseren. Niet in de gebruikelijke vorm met een stoet door het centrum van Amsterdam, maar in statische vorm op het Museumplein met de maatregelen rondom het tegengaan van de verspreiding van COVID-19 in acht genomen. Om de beknopte mogelijkheden tot het toespreken van het publiek te compenseren organiseren we daarnaast ook een digitale march, met onafhankelijk samengestelde content.

Het jaar rond actief

Door het jaar rond aandacht te blijven geven aan thema’s zoals huiselijk geweld, LHBTQ+ rechten, vluchtelingen, racisme, ongelijke salarissen, ondervertegenwoordiging in de politiek en media hopen we daadwerkelijke verandering teweeg te kunnen brengen en verschillen/achterstanden te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Dit willen wij doen door een website met bijbehorend online magazine op te starten die gebruikt kunnen worden als naslagwerk, nieuwsbron en plaats om mensen met dezelfde denkbeelden en doelen samen te brengen.

Bestuurders en werkorganisatie

Stichting WMNL kent een beleidsbepalend, adviserend en controlerend bestuur dat vier keer per jaar samenkomt en daarnaast een directie die het (compleet vrijwillige) team van ongeveer 50 vrijwilligers aanstuurt. Het bestuur is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de stichting. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de werkorganisatie binnen de kaders zoals die door het bestuur worden vastgesteld. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de directie gevoerde beleid. De directeur hanteert bij het uitoefenen van haar taak als uitgangspunt de doelstelling van de stichting, die verder is uitgewerkt in de visie en de missie.

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Op dit moment loopt het eerste boekingsjaar van Stichting WMNL nog, gezien de stichting is opgericht op 31 december 2020. Na afloop van deze periode zal er een jaarverslag worden gepubliceerd op de website van de organisatie, evenals een overzicht van de georganiseerde activiteiten in 2021.

Stichting WMNL | Stadhouderskade 60 | 1072 AC Amsterdam | info@womensmarchnederland.nl | Steun ons

KvK: 81422237 | IBAN: NL59 BUNQ 2054186627 | Klik hier voor ons privacy statement

Structured content powered by Sanity.io