Partners

Women’s March Nederland zet zich in voor vrouwenrechten (cis/trans/x), maar doet dit niet alleen. We hebben een aantal prachtige partnerorganisaties gevonden die onze missie steunen en daarnaast zelf ook diverse en campagnes en projecten realiseren voor een stap in de goede richting. We laten je graag kennis maken met:

ActionAid

ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie en steunt mensen wereldwijd om op te komen voor hun rechten. In meer dan 40 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. ActionAid gelooft in het aanpakken van de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid en stelt vrouwenrechten hierbij centraal.

Amnesty International
Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Black Pride Nederland
Black Pride NL is een grassroots organisatie die zich focust op de emancipatie en rechten van zwarte LGBT+ personen, inclusief mensen van kleur.

De Bovengrondse
De Bovengrondse is een feministische doe-tank; niet lullen maar doen. Door middel van ludieke publiekscampagnes proberen zij alledaagse ongelijkheid aan te kaarten en individuen aan te zetten tot het in actie komen hiertegen. Bekend van o.a. #meervrouwopstraat, Abortus Redt Levens en Wildplasgate.

COC Amsterdam e.o.

COC Amsterdam en omstreken maakt zich sterk voor LHBTI+ emancipatie in de regio Amsterdam: niet alleen voor homomannen en lesbische vrouwen, maar ook voor biseksuelen, transgender, intersekse en queer personen.

Om dat te bereiken, maken wij onszelf en LHBTI+ personen vooral op een positieve manier zichtbaar. Dit is de eerste stap die gezet wordt om sociale acceptatie te bevorderen. Ook vestigen we aandacht op de diversiteit binnen de LHBTI+ gemeenschap, een van onze voornaamste prioriteiten.

COC Amsterdam richt zich hierom op vier thema’s: Belangenbehartiging, Ontmoeting, Empowerment en Welzijn, Veiligheid en Voorlichting. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten.

Hivos
Hivos gelooft in moedige mensen. Samen met hen strijden we voor gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen. We werken met activisten, journalisten, kunstenaars en innovatieve organisaties in meer dan dertig landen. Met slimme en gedurfde projecten verzetten we ons tegen machtsmisbruik en streven we naar structurele verandering. Zo komen we samen op voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond wil een samenleving waarin iedereen vrij is om zelf zijn persoonlijke invulling te geven over leven, liefde, denken en dood. We willen een samenleving waar mensen gelijk worden behandeld en waardig met elkaar samen leven.

Lilith Mag
Lilith Mag is een intersectioneel feministisch en journalistiek grassrootsplatform, opgericht door Clarice Gargard en Hasna el Maroudi. Lilith Mag brengt verandering in de onzichtbaarheid van gemarginaliseerde groepen met de nadruk op vrouwxn, met als doel die ingesleten denkbeelden te doorbreken om zo systeemverandering en vooruitgang te bewerkstelligen. Dat doet Lilith door vrouwxn een podium te bieden op het platform, door ruimte te maken voor de ongehoorde verhalen en door nieuwe invalshoeken te bieden. Soms staat de inhoud centraal, andere keren weer de vorm.

Mama Cash
Gestart aan een keukentafel financiert Mama Cash al sinds 1983 wereldwijd activisten met lef die doelgericht werken aan blijvende verandering. We zijn gevestigd in Amsterdam en werken wereldwijd samen met groepen vrouwen, meiden en trans en intersekse personen die strijden tegen discriminatie en onderdrukking en bouwen aan een rechtvaardiger wereld.

Maruf
Stichting Maruf is hét kenniscentrum voor islam en seksuele diversiteit en vormt een veilige ontmoetingsplek voor queer moslims. Queer moslims hebben te maken met meervoudige discriminatie. Maruf helpt hen bij zelfacceptatie en persoonlijke empowerment. We bieden ruimte om seksuele en genderdiversiteit te verenigen met geloof. We organiseren bijeenkomsten, conferenties en themadagen en zijn daarnaast ook initiatiefnemer van het Global en European Queer Muslim Network.

Oxfam Novib

Oxfam Novib is een wereldwijde beweging van mensen die strijden tegen ongelijkheid om een einde te maken aan armoede en onrecht. We pakken de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief.

Rutgers voor seksuele gezondheid en rechten
Mensen hebben de vrijheid om eigen keuzes te maken op het gebied van seksualiteit en reproductieve gezondheid. Rutgers verbindt daarvoor onderzoek, praktijk en lobby. Ons werk kenmerkt zich door een inclusieve en activistische benadering van seksuele vorming, verbeterde toegang tot anticonceptie en veilige abortus en de preventie van seksueel geweld. Hierbij ligt onze focus op mensen tot 30 jaar. Rutgers is actief in 18 landen. Onze organisatie bestaat uit 140 gepassioneerde professionals in Nederland en Indonesië.

WOMEN Inc
WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die emancipatie in Nederland versnelt met als missie: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse. De organisatie staat bekend om haar publiekscampagnes, het beïnvloeden van pers & publieke opinie, politieke lobby en haar netwerk met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Stichting WMNL | Stadhouderskade 60 | 1072 AC Amsterdam | info@womensmarchnederland.nl | Steun ons

KvK: 81422237 | IBAN: NL59 BUNQ 2054186627 | Klik hier voor ons privacy statement

Structured content powered by Sanity.io